Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Historien bak Esacon Gruppen AS

Den «røde tråden» i selskapsstrukturen til Esacon Gruppen AS

Sterk vekst og meget god lønnsomhet

Da Esacon AS i 2010 gikk fra generell bedriftsrådgivning innen ledelse og strategiplanlegging til å utelukkende bistå bedrifter med å søke forskningsmidler, var det allerede flere store konkurrenter på markedet. Til tross for dette har Esacon helt fra starten av gjort stor suksess. Siden 2010 har selskapet opplevd sterk vekst, og lønnsomheten er (og har alltid vært) svært god (se kurve til høyre). I dag består Esacon AS av et hardtarbeidende team på rundt 40 personer. Vi er svært stolte over utviklingen selskapet har hatt siden oppstarten for ti år siden – et resultat av engasjerte medarbeidere og solide prinsipper.

Litt om våre grunnleggende prinsipper

For oss i Esacon har det vært helt avgjørende at våre sentrale verdiskapere har valgt å bli værende hos oss over tid. I gjennomsnitt bytter en ansatt i Norge jobb 8 ganger i løpet av en karriere. Dette byttet skjer ofte når en ansatt virkelig er blitt verdifull for virksomheten, som en konsekvens av mangel på ny kunnskap og nye utfordringer på arbeidsplassen. Hva om flere bedrifter hadde sett verdien av å gi de ansatte nødvendig påfyll av det de trenger underveis, gjennom ny kunnskap og praktisk læring? Andre viktige motivasjonsfaktorer er samarbeid og lagbygging, samt økt ansvar og beslutningsmyndighet for den enkelte. Ved å gi mer underveis trenger ikke bedriften i tilsvarende grad å erstatte medarbeidere med nye som krever dyr og omfattende opplæring. Slik kan man i større grad bygge opp de ansatte man allerede har, som igjen vil få økt innflytelse som følge av påviselig godt utført arbeid. I Esacon har vi hele tiden lagt stor vekt på hva som motiverer hver enkelt medarbeider. I hvilken grad kan vi, sammen med den ansatte, utvikle jobben slik at den ansatte velger å bli over tid? Den viktigste årsaken til Esacon sin suksess er at vi har lykkes med å se hver enkelt ansatt, og tar hver ansatt på alvor. Esacon er en bedrift som kan takke en rekke dyktige medarbeidere for en fantastisk utvikling. Det er dette lagspillet som har ført til vår suksess. En sterk ledergruppe har fått tillit fra øvrige medarbeidere, og øvrige medarbeidere har tilsvarende fått økt ansvar og tillit fra ledergruppen. Det vi utvilsomt har lykkes med er å motivere dyktige medarbeidere til å bli værende i virksomheten vår. Man må ikke glemme at motivasjon er en kontinuerlig prosess som skal mestres over tid. Vi i Esacon har bevist av vi har mestret disse prinsippene i godt over ti år nå.

Esacon AS 2012 - 2017

Diagram Esacon AS

Entra Data AS 1997 - 2000

Diagram Entra Data AS

Våre prinsipp i praksis

De samme prinsippene ble også benyttet da selskapet Entra Data AS ble bygget opp under ledelse av Esacon Gruppen AS, fra 1998 til 2002 (se kurve til venstre). Les om utviklingen i Entra Data i en artikkel fra Finansavisen her.

Medarbeidersamtaler gjennomført i Entra-konsernet viste at Entra Data AS var det selskapet som helt klart hadde de mest motiverte medarbeiderne, og at det var liten turnover. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt for å utvikle et nytt medarbeiderkonsept (og med det et omfattende IT-system), som også vil gi andre selskaper tilgang til vår verktøykasse.

Våre prinsipper tilgjengeliggjøres via Esacon Motivation AS

Utviklingen av Esacon Gruppens nye medarbeiderkonsept startet i begynnelsen av 2019 i regi av selskapet Esacon Motivation AS. Løsningen eMotivation er nå i en pilotfase med flere testkunder, og vi ønsker stadig velkommen nye virksomheter inn i løsningen.

Esacon Motivation sin metodikk tilgjengeliggjør for andre selskaper mye av det viktige tankegodset som ligger bak Esacon Gruppens suksess. Esacon Motivation skal gjennomføre testdrift med utvalgte selskaper i en periode fremover, og vi regner med at antall kunder vil øke til over 50 innen årsskiftet 2020/2021. Ønsker dere å teste løsningen vår? Ta i så fall kontakt med Esacon Motivation ved Patrick Bruås på tlf. 47271662. Testingen er gratis i de første to månedene, og skulle dere ikke være fornøyd kan dere si opp abonnementet uten kostnad.

En moderne løsning som kontinuerlig kartlegger de ansattes motivasjon

En viktig del av løsningen vår er å kartlegge motivasjonen til de ansatte. Vi benytter moderne skalerbar teknologi, og lar de ansatte enkelt kommunisere med sin leder via mobilen. Istedenfor å gjennomføre en kartlegging stilles de ansatte spørsmål over tid, slik at vi løpende «tar pulsen» på motivasjonen i organisasjon. Vi tar utgangspunkt i motivasjonsfaktorer som vi, både fra egen virksomhet og omfattende forskning, vet er grunnleggende for ansattes motivasjon. Dette er faktorer som f. eks. videreutvikling og læring, deltagelse i sosialt miljø, samt medbestemmelse. Ansatte blir bedt om å rangere faktorene fra 1 (lite viktig) til 10 (svært viktig). Deretter blir de anmodet om å angi i hvilken grad disse faktorene oppfylles i nåværende arbeidssituasjon. Dersom en faktor er viktig for en ansatt, og det viser seg at denne faktoren ikke er oppfylt i nåværende jobb, bør den ansattes leder bli gjort oppmerksom på dette snarlig, slik at man får drøftet det med medarbeideren. Systemet linker den ansattes svar opp mot medarbeidersamtalen, som vi mener bør avholdes oftere en gang årlig. Tidligere medarbeidersamtaler ligger enkelt tilgjengelig for både leder og ansatt, spørsmål kan stilles direkte opp mot medarbeidersamtalen, og begge parter signerer samtalen slik at den kan lagres i skyen så snart den er avholdt. Systemet gjør det mulig å oppdage på et tidlig tidspunkt om en viktig ansatt er «på vei ut», slik at man om mulig kan forhindre dette. Systemet gjør det også mulig å kartlegge mulige personalproblemer i en virksomhet, og raskt søke å finne frem til løsninger. Ulike tilganger gis til ulike definerte roller, og løsningen kan benyttes både gjennom app og nettleser. Vi anbefaler bedrifter å teste løsningen, og antar den vil passe for svært mange i ulike bransjer, da motivasjonsfaktorene for medarbeidere er tilnærmet universelle for alle bransjer.

I tillegg til å analysere motivasjonsfaktorer inneholder løsningen øvrige viktige faktorer som vi mener bør være en del av medarbeidersamtalen. Man kan blant annet kartlegge mål og måloppnåelse over tid, samt angi fremtidige aktiviteter for å nå målene. (Se Esacon Motivation sine nettsider for mer informasjon).

Nøkkelen til Esacons suksess

I Esacon AS har vi (som tidligere nevnt) lykkes med å beholde sentrale medarbeidere over tid. En svært viktig suksessfaktor for oss er godkjenningsandelen av våre FoU-søknader (opp mot 90%), og vi mener bestemt at organisasjonens evne til kunnskapsdeling, samt stabiliteten blant de ansatte over tid, er nøkkelen til våre gode resultater.

Hva har så hotelldriften på Liatoppen med dette å gjøre?

En av de faktorene vi legger spesielt vekt på i vår motivasjonsanalyse er miljø og trivsel. Har man det trygt, hyggelig og lærerikt på jobben, så er sjansene store for at man trives. For å oppnå dette mener vi at det er viktig å tidvis kunne koble fra. I Esacon AS har vi i en årrekke arrangert turer med samtlige ansatte, eller grupper av ansatte, til ulike spennende destinasjoner i opp mot fire virkedager. Dette koster, men det skaper en følelse av fellesskap, og blir et høydepunkt i en ellers travel hverdag. Vi bruker også mye tid på planlegging av videreutvikling - her kobles gjerne profesjonelle kursledere inn. Andre viktige faktorer for trivsel på jobb er mosjon og fysisk aktivitet. Det var derfor naturlig for Esacon Gruppen å kjøpe et kurs- og konferansehotell i naturskjønne omgivelser på Liatoppen ved Ål.  Vi tror svært mange vil trives på det «grønne» fjellhotellet. Tanken er at bedrifter skal kunne møtes der for gjennomføring av lærerike konferanser og kurs. Husk at god mat og drikke, spennende aktiviteter, og musikk og dans gir felles opplevelser og sterkere sosiale bånd!

Vår visjon: Vi ønsker å gjøre en forskjell

Vi i Esacon-konsernet har som visjon at vi ønsker å gjøre en forskjell. Ved å kjøpe et fjellhotell med flott beliggenhet og gjennom en totalrenovering legge spesiell vekt på grønne løsninger, vil Co2-utslippet fra hotellvirksomheten reduseres dramatisk sett i forhold til tidligere drift, noe som selvsagt monner i klimaregnskapet. Nytt ventilasjonsanlegg som gjenvinner opp mot 85% av varmen i luften før den slippes ut installeres og vil dekke nesten hele bygningsmassen, taket på hovedbygget skiftes, og solseller med batteribank er snart på plass. Som sagt – vi ønsker å gjøre en forskjell!

Deling av overskudd via bonussystem

Esacon Gruppen har innført svært gode bonussystemer som også er en avgjørende faktor for å beholde sentrale medarbeidere over tid. Ved behov kan vi yte rådgivning på dette feltet, men vår kapasitet her er noe begrenset. Ta om ønskelig direkte kontakt med vår konsernsjef Espen Aass på tlf. 98220550. Han har helt siden han jobbet i rådgivningsselskapet Hartmark Iras (senere Hartmark Consulting) hatt en forkjærlighet for dette fagfeltet.

Esacon Invest – investeringer som gjør en forskjell

Den røde tråden dras naturlig videre til vårt investeringsselskap, Esacon Invest. Blir vi i Esacon Gruppen kjent med selskaper med spennende ideer og et ønske om å gjøre en forskjell, kan det for oss være interessant å investere i disse selskapene.